ARONA CAPITAL GROUP Ltd.

W latach 2019-2020 roku byłem udziałowcem i dyrektorem londyńskiej spółki ARONA CAPITA GROUP Ltd.

Była to firma specjalizująca się w doradztwie strategicznym i organizacyjnym dla firm

 dla wsparcia wartościowych i innowacyjnych projektów biznesowych w Europie.

 ARONA Capital Group Ltd.

7 Bell Yard, WC2A 2JR London

    Company number: 12239068