ECWB

2003-2004

Tuż przed referendum unijnym w roku 2003, kiedy Polacy zdecydowali o przyłączeniu się do Unii Europejskiej, założyłem w Warszawie firmę konsultingową EUROPEJSKIE CENTRUM WSPIERANIA BIZNESU. Celem było przygotowanie polskich przedsiębiorców do wejścia na Rynek Wspólnotowy. Mój zespół szkolił polskich przedsiębiorców oraz pomagał im w pozyskiwaniu dotacji z Unii Europejskiej. W rezultacie pomogłem wielu polskim przedsiębiorcom wybudować hotele, stacje benzynowe oraz kupić środki transportu.

EUROPEJSKIE CENTRUM WSPIERANIA BIZNESU prowadziło działalność wydawniczą i szkoleniową. Przeprowadziliśmy także kilkaset szkoleń i warsztatów dla firm i instytucji w całym kraju. Moimi partnerami byli wówczas Bank Zachodzi WBK oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie. Szkolenia prowadzili doświadczeni wykładowcy, w tym akademiccy, a także eksperci tematyki unijnej, znani politycy i przedsiębiorcy, np. Zbigniew Niemczycki, dr Piotr Kolniak, dr Andrzej Wojciechowski, dr Cristiano Pinzauti czy Ryszard Czarnecki - przez długi czas Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego.

EUROPEJSKIE CENTRUM WSPIERANIA BIZNESU zakończyło działalność po wejściu Polski do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 roku.